فایل word مطالعه کارايي و ايزوترم جذب نيکوتين در محلول آبي توسط نانوکامپوزيت هالوسيت-پلي تيوفن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه کارايي و ايزوترم جذب نيکوتين در محلول آبي توسط نانوکامپوزيت هالوسيت-پلي تيوفن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و محيط زيست

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: نیکوتین بعنوان سمی ترین آلکالوئید در تنباکو، یکی از ترکیباتی است که باعث مرگ و میر انسان ها در طی چند دهه گذشته شده است. هدف از این مطالعه حذف نیکوتین بعنوان یک آلاینده زیست محیطی از محلول آبی با استفاده از نانوکامپوزیت هالوسیت-پلی تیوفن (HNT@PTh) است.روش بررسی: نانوکامپوزیت HNT@PTh ابتدا با تهیه مخلوط یکنواختی از HNT و کلرید آهن (III) به کمک آسیاب توپی و سپس انجام پلیمریزاسیون تیوفن روی سطح آن در دمای 0-5oC تهیه گردید. در این مطالعه، پارامترهای pH، زمان های تماس و غلظت اولیه نیکوتین در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و خصوصیات فیزیکی جاذب توسط آنالیز FTIR و SEM تعیین گردید. سپس، نتایج جذب با استفاده از ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ توصیف شدند.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فاکتورهای pH محلول، زمان های تماس و غلظت اولیه نیکوتین تاثیر مستقیم بر فرایند جذب دارند بطوری که بیشترین میزان جذب در pH برابر با 7 برای50mg از جاذب طی بازه زمانی90min با غلظت25mg/L از نیکوتین بدست آمد. نتایج مطالعات ایزوترمی نیز نشان داد که جذب نیکوتین با مدل لانگمویر همخوانی بیشتر دارد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که اصلاح هالوسیت بعنوان یک ترکیب معدنی با پلی تیوفن و سنتز نانوکامپوزیت HNT@PTh می تواند بعنوان جاذب موثر برای جذب آلاینده نیکوتین بکار رود.
كلید واژه: هالوسیت، پلی تیوفن، نیکوتین، جذب سطحی، ایزوترم جذب

لینک کمکی