فایل word بررسي آلودگي سالمونلايي گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در کشتارگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آلودگي سالمونلايي گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در کشتارگاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ميكروب شناسي مواد غذايي

تعداد صفحات :10

سالمونلا به عنوان یک پاتوژن منتقل شونده از مواد غذایی مطرح بوده و یک معضل بزرگ در بهداشت جامعه در دنیا به حساب می آید. مسمومیت های غذایی ناشی از این پاتوژن با علایمی همچون گاستروآنتریت، اسهال، کرامپ شکمی و تب های روده ای (تب حصبه) بروز می کند. این مطالعه به منظور جداسازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در گوشت شتر درمراحل مختلف کشتار انجام شد. به این منظور در مجموع 150 نمونه گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار (بعد از پوست کنی، بعد از تخلیه امعا و احشا، بعد از مرحله شست و شو)، (از هریک 50 نمونه) در بازه زمانی تابستان 1395 تا زمستان 1395 از کشتارگاه شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان نجف آباد و زرین شهر استان اصفهان، اخذ شد. نتایج نشان داد که 22 مورد از 150 نمونه گوشت شتر به عنوان گونه هایی از جنس سالمونلا تشخیص داده شدند. استفاده از روش PCR نشان داد که از 22 نمونه مثبت، 3 مورد (2%) سالمونلا تیفی موریوم و 19 مورد (%12.6) سایر گونه ها می باشند. از 5 نمونه جمع آوری شده بعد از تخلیه امعا و احشا 11 مورد مثبت تشخیص داده شد که 2 مورد (4%) سالمونلا تیفی موریوم بودند.پس ازمرحله شست و شو 50 نمونه دیگر جمع آوری شد که 4 مورد آن (8%) مربوط به جنس سالمونلا بود و از این 4 مورد هیچ کدام متعلق به سروتیپ سالمونلا تیفی موریوم نبود. نتایج به دست امده حاکی از آن است که خط آلودگی لاشه در مرحله تخلیه امعا و احشا بیشتر و رعایت اصول بهداشتی در این مرحله می تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی لاشه داشته باشد.
كلید واژه: سالمونلا تیفی موریوم، شتر، PCR

لینک کمکی