فایل word تحليلي بر موقعيت مرکزي شهرهاي مرکز استاني ايران با تاکيد بر ارتباطات جاده اي و هوايي با استفاده از نرم افزار Gephi

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر موقعيت مرکزي شهرهاي مرکز استاني ايران با تاکيد بر ارتباطات جاده اي و هوايي با استفاده از نرم افزار Gephi :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي شهري

تعداد صفحات :21

توسعه زیرساخت های حمل ونقل به دلیل دسترسی به بازار و کاهش هزینه های حمل ونقل، باعث افزایش بهره وری، رقابت و فعالیت های تجاری می گردد. این مقاله با هدف بررسی و ارزیابی موقعیت مرکزی 31 شهر مرکز استانی ایران در زمینه ارتباطات جاده ای و خطوط هوایی و بر اساس آمارهای سال 1394 صورت گرفته است تا از این طریق بتوان موقعیت بین راهی هر یک از این شهرها را تعیین نمود. در این راستا، با استخراج آمار مربوط به تعداد و طول مسیرهای جاده ای و هوایی کشور، موقعیت و جایگاه مراکز استان ها بدست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و شیوه استخراج داده ها به روش اسنادی است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت زیادی بین امتیازاتی که شهرهای مرکز استانی کشور در زمینه خطوط جاده ای و هوایی کسب کرده اند، وجود دارد. به طوری که در زمینه خطوط جاده ای، شهر همدان با 0.293 امتیاز بهترین وضعیت مرکزی را کسب نموده و شهر ارومیه با صفر و بجنورد با 0.001 امتیاز بدترین حالت را به خود اختصاص داده اند. در کسب این امتیازات، موقعیت جغرافیایی مانند فقدان شهر دیگر در اطراف این شهرها و یا ارتباط مستقیم شهرهای همسایه بایکدیگر موثر بوده است. از منظر کلاس های ماژولاریتی، 31 شهر مرکز استانی ایران در 4 کلاس در زمینه خطوط جاده ای طبقه بندی شدند. در کلاس بنفش شهر همدان، در کلاس سبز شهر سمنان، در کلاس قرمز شهر خرم آباد و در کلاس آبی شهر کرمان به عنوان شهر مرکزی شناخته شد. در زمینه خطوط هوایی، شهرهای تهران و مشهد موقعیت مرکزی ممتازی دارند و دیگر شهرها با اختلاف زیاد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این مقاله، برخی ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار Gephi معرفی شده است.
كلید واژه: خطوط جاده ای و هوایی، نرم افزار Gephi، موقعیت مرکزی، شهرهای مرکز استانی

لینک کمکی