فایل word خصوصي سازي مسووليت در جبران خسارات زيست محيطي، گذار از مسووليت بين المللي دولت به مسووليت متصديان خصوصي فعاليت هاي خطرناک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خصوصي سازي مسووليت در جبران خسارات زيست محيطي، گذار از مسووليت بين المللي دولت به مسووليت متصديان خصوصي فعاليت هاي خطرناک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي)

تعداد صفحات :24

مطابق با رویکرد سنتی حقوق عمومی، عمدتا مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی بر عهده دولت ها قرار می گرفت. لیکن از آنجا که برخی از خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت بخش خصوصی است، محدود کردن مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به دولت ها موجب عدم پاسخگویی به موارد زیادی از خسارات زیست محیطی می شود. ازاین رو یکی از تحولات بسیار مثبتی که در عرصه مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به وجود آمده، توسعه دامنه این نوع مسوولیت به بخش خصوصی یا همان خصوصی سازی مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی است. خصوصی سازی مسوولیت از دو طریق محقق می شود: پذیرش مسوولیت ابتدایی بهره بردار به جای مسوولیت دولت منشا که کانالیزه کردن مسوولیت به سمت بهره بردار خوانده می شود و فروکاستن مسوولیت از سطح میان دولتی به سطح حقوق داخلی دولت که منشا زیان است.
كلید واژه: بهره بردار، خصوصی سازی مسوولیت، کانالیزه کردن مسوولیت، مسوولیت مدنی بخش خصوصی، مسوولیت دولت، مسوولیت بین المللی

لینک کمکی