فایل word طرح قاعده مسووليت مدني ناشي از اشيا در حقوق ايران و فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طرح قاعده مسووليت مدني ناشي از اشيا در حقوق ايران و فرانسه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي)

تعداد صفحات :25

اصولا در تعیین مسوول جبران خسارت، فعل زیانبار شخص نقش اصلی را دارد. اما در مواردی یکی از قواعد تعیین مسوول در حقوق فرانسه، تعیین مسوول بر مبنای مالکیت یا نگهداری از اشیاست که این موضوع در حقوق فرانسه، سبب طرح قاعده مسوولیت مدنی ناشی از اشیا شده است. در حقوق فرانسه مسوولیت ناشی از حیوان و مسوولیت ناشی از ویرانی ساختمان و مسوولیت ناشی از تصادفات، مصادیقی از مسوولیت ناشی از اشیا هستند و دکترین از این مصادیق و به کمک بند 1 ماده 1242 ق.م.ف «اصل مسوولیت ناشی از اشیا» را استنباط کرده است. در حقوق ایران نیز چنین مصادیقی وجود دارد، ولی قاعده کلی مانند ماده 1242 ق.م.ف وجود ندارد. به نظر می رسد دکترین در حقوق ایران می تواند اقدام به طرح قاعده مسوولیت مدنی ناشی از اشیا کند که در این مقاله با توجه به فقه، به شیوه ای تطبیقی و با استفاده از حقوق فرانسه بررسی خواهد شد.
كلید واژه: اشیا، قاعده، مالکیت، مسوولیت، نگهداری

لینک کمکی