فایل word بررسي کاهش مقدار عدم قطعيت محاسبات مونت کارلو دوز در شبيه سازي شتاب دهنده خطي باليني Oncor® با استفاده از تکنيک کاهش واريانس DBS در کدمونت کارلو BEAMnrc

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کاهش مقدار عدم قطعيت محاسبات مونت کارلو دوز در شبيه سازي شتاب دهنده خطي باليني Oncor® با استفاده از تکنيک کاهش واريانس DBS در کدمونت کارلو BEAMnrc :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :18

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: تکنیک کاهش واریانس (DBS)، شتاب دهنده خطی بالینی، کد Dosxyznrc، کد BEAMnrc

لینک کمکی