فایل word شيوع اختلال مفصل گيجگاهي- فكي و عوامل مرتبط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شيوع اختلال مفصل گيجگاهي- فكي و عوامل مرتبط :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :10

مقدمه: عوامل مختلفی مانند تروما، اختلال اكلوژن، بی دندانی خلفی و درمان ارتدنسی، اضطراب و افسردگی، عادت های دهانی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی ناپسند و زمینه های ژنتیك در ایجاد اختلال مفصل گیجگاهی_ فكی (TMD) نقش دارند. شیوع آن در جوامع مختلف بسیار گوناگون گزارش شده است.هدف: تعیین شیوع اختلال مفصل گیجگاهی فكی در بیماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكی گیلان.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، بیماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكی گیلان در سال 1393 ارزیابی شدند. داده های دموگرافی بیماران گردآوری شد. ابتلای به اختلال مفصل گیجگاهی_ فكی بر پایه دست كم وجود یكی از موارد كلیك مفصل، درد ماهیچه های جونده، حساس بودن عضلات جونده، انحراف فك حین باز شدن دهان و محدودیت باز كردن دهان در نظر گرفته شد. داده ها در SPSS نسخه 17 و با استفاده از آزمون های Chi-Square، كروسكال- والیس و ضریب همبستگی پیرسن واكاوی شد (p<0.05).نتایج: 500 بیمار، 218 مرد (64.3%) و 282 زن (45.6%) 11 تا 69 ساله (با میانگین سنی 41.4±1.13 سال) بررسی شدند. شیوع%66.6 TMD بود. TMD در افراد مسن تر،دارای عادت های پارافانكشنال دهانی، پیشینه تروما، سایش چشمگیر، در رفتگی فك، از دست دادن دندان های خلفی، تماس سمت غیر كارگر و نداشتن رضایت مالی به صورت معنی دار شایع تر بود (p<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد TMDوضعیتی شایع است. عوامل سن، عادت پارافانكشنال دهانی، تروما، سایش قابل توجه، در رفتگی فكی، از دست دادن دندان های خلفی و چگونگی درآمد می تواند در بروز TMD تاثیر داشته باشند. بنابراین، برنامه ریزی و آموزش افراد جامعه و دندانپزشكان برای پیشگیری از عوارض این اختلال پیشنهاد می شود.
كلید واژه: اختلالات گیجگاهی - فكی، شیوع، عادات پارافانكشنال

لینک کمکی