فایل word بررسي قانون يک قيمتي در بازارهاي محصولات زراعي ايران (مطالعه موردي: زعفران و لوبيا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي قانون يک قيمتي در بازارهاي محصولات زراعي ايران (مطالعه موردي: زعفران و لوبيا) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات :10

بازار محصولات کشاورزی بازاری است که در آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مکان های مختلف توزیع شده اند. هدف از این تحقیق تحلیل قانون یک قیمتی از طریق ارزیابی پیوستگی و نوع پیوستگی بازارهای 2 محصول منتخب زراعی (زعفران و لوبیا) در 12 استان مهم کشور (مازندران، گیلان، گلستان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، کرمان و خوزستان) که معرف کل ایران می باشند بوده است. در این تحقیق از لگاریتم شاخص قیمت ماهانه در یک دوره 9 ساله (92-1384) استفاده شد. برای تخمین میزان پیوستگی از روش همجمعی یوهانسون در الگوی تصحیح خطای برداری و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان داد هر 2 بازار محصول زراعی در بلند مدت پیوستگی کامل بازار در آن رد شده و فرض وجود قانون قیمت واحد در همه بازارها اثبات نشده است. در مورد هر محصول تعدادی از استان ها تعیین کننده قیمت می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در راستای افزایش پیوستگی بازارها تشکیل تعاونی های تولید و توزیع محصولات کشاورزی و ایجاد تسهیلات وخدمات زیر بنایی پیشنهاد می شود.
كلید واژه: قانون قیمت واحد، محصولات زراعی، پیوستگی، ایران، همجمعی

لینک کمکی