فایل word ژن ها يا مکان هاي ژني مرتبط با مقاومت به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله در برخي لاين هاي اميدبخش گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ژن ها يا مکان هاي ژني مرتبط با مقاومت به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله در برخي لاين هاي اميدبخش گندم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :26

بیماری بلایت فوزاریومی سنبله که توسط قارچ Fusarium graminearum ایجاد می شود، یکی از بیماری های مخرب گندم در اقلیم گرم و مرطوب شمال ایران است. این بیماری علاوه بر کاهش محصول، به علت تولید مایکوتوکسین های مختلف توسط عامل بیماری تهدیدی جدی برای سلامت انسان و دام به شمار می رود. در تحقیق حاضر بیست ژنوتیپ امیدبخش گندم به همراه دو رقم شاهد سومای 3 (Sumai 3) و فلات، با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR از نظر وجود ژن ها یا مکان های ژنی (QTLs) مرتبط با مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله مورد بررسی قرار گرفتند. این ژنوتیپ ها از نظر مقاومت و تایید وجود ژن ها یا مکان های ژنی مرتبط با مقاومت، در شرایط مزرعه و گلخانه نیز ارزیابی شدند. در این تحقیق، از 43 نشانگر بررسی شده، ارتباط چهار نشانگر مولکولی Xbarc117، Xgwm304، Xgwm261 و Xgwm282 با مکان های ژنی مرتبط با مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در چندین ژنوتیپ آزمایشی مشخص شد. داده های فنوتیپی به دست آمده نیز وجود مقاومت در این ژنوتیپ ها را تایید کردند. اطلاعات به دست آمده از این بررسی می تواند در گزینش ژنوتیپ های مقاوم برای معرفی ارقام جدید و تهیه شناسنامه ارقام مفید باشد.
كلید واژه: QTL، گندم، بلایت فوزاریومی سنبله، ژن های مقاومت، نشانگرهای SSR

لینک کمکی