فایل word بررسي پراکنش و ريخت شناسي خرچنگ هاي Leucosiidae و Xanthidae در آب هاي زير جزر و مدي سواحل استان خوزستان (خليج فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پراکنش و ريخت شناسي خرچنگ هاي Leucosiidae و Xanthidae در آب هاي زير جزر و مدي سواحل استان خوزستان (خليج فارس) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقيانوس شناسي

تعداد صفحات :13

هدف از مطالعه حاضر بررسی تنوع گونه ای و بررسی خصوصیات ریخت شناسی خرچنگ های خانواده Leucosiidae و Xanthidae در آب های زیر جزر و مدی خلیج فارس در استان خوزستان است. نمونه برداری در طی سال های 1395-1394 از 7 ایستگاه و توسط تور ترال کف انجام گردید. در آزمایشگاه صفات ریخت شناسی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و طول و عرض کاراپاس اندازه گیری شد. سپس نمونه ها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر تا حد گونه شناسایی شدند. در این مطالعه 7 گونه خرچنگ شناسایی شدند که 4 گونه از آن ها متعلق به خانواده Leucosiidae (Myra pernix، Hiplyra sagitta، Lyphira perplexa، Arcania erinacea) و 3 گونه متعلق به خانواده Xanthidae (Gaillardiellus rueppelli، Liagore erythematica، Atergatis integerrimus) بودند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که آب های سواحل خوزستان زیستگاه مناسبی را برای زیست این خرچنگ ها فراهم نموده اند.
كلید واژه: خرچنگ گرد، Xanthidae، Leucosiidae، استان خوزستان، خلیج فارس

لینک کمکی