فایل word بررسي تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه شمعداني عطري (.Pelargonium graveolens L) بر پروفايل چربي هاي سرمي در موش صحرايي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه شمعداني عطري (.Pelargonium graveolens L) بر پروفايل چربي هاي سرمي در موش صحرايي نر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: افزایش چربی خون از فاکتورهای اصلی در پیشرفت بیماری های قلبی- عروقی است. گیاه شمعدانی عطری دارای خواص دارویی متعدد است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ این گیاه بر پروفایل چربی خون موش های صحرایی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تعداد 35 سر موش صحرایی نژاد ویستار در محدوده وزنی 200-180 گرم به پنج گروه (n=7) تقسیم شدند: کنترل تغذیه شده با رژیم غذایی عادی، شاهد تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب، دریافت کننده جیره پرچرب + لواستاتین 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، گروه های تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری با دوز کم 150 و زیاد 300 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 28 روز. در پایان مطالعه اندازه گیری چربی های سرم خون انجام شد.نتایج: بر اساس نتایج این تحقیق گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری کاهش معنی داری در میزان کلسترول، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین با دانسیته پائین و افزایش معنی دار لیپوپروتئین با دانسیته بالا در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند (P<0.001).نتیجه گیری: مصرف هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری نقش مهمی در کاهش سطح کلسترول و سایر چربی های خون در مقایسه با لواستاتین ایجاد می نماید. این عملکرد احتمالا مربوط به وجود آنتی اکسیدان های موجود در گیاه و مکانیسم مهار ساخت کلسترول است.
كلید واژه: شمعدانی عطری، لواستاتین، موش صحرایی، کلسترول

لینک کمکی