فایل word شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار بنادر خشک در ايران با استفاده از روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار بنادر خشک در ايران با استفاده از روش AHP :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقيانوس شناسي

تعداد صفحات :10

هدف از مقاله حاضر، شناسایی و اولویت بندی مجموعه عوامل موثر بر استقرار بنادر خشک در ایران است. امروزه شاهد افزایش مشکلات بنادر ساحلی به دلیل افزایش استفاده از شیوه حمل و نقل کانتینری کالا هستیم. برای رویارویی با این مشکلات، مفهومی به نام بندر خشک مطرح می گردد که نیاز به استقرار و توسعه علمی و صحیح آن در ایران به منظور حفظ و تداوم افزایش میزان حمل و نقل کانتینری احساس می شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از روش سلسله مراتبی AHP برای آنالیز، تفسیر و نتیجه گیری استفاده شده است. ابزار اصلی جمع آوری و اندازه گیری متغیرهای پژوهش پرسشنامه می باشد. نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد که با اولویت بندی معیارها، انجام مقایسات زوجی و محاسبه وزن نسبی هر معیار به راحتی می توان مهمترین فاکتورهای موثر را انتخاب و اجرا نمود. از جمله راهکارها و پیشنهادات ارایه شده برای مسوولان زیربط شامل: تهیه لوازم تخلیه و بارگیری مدرن و پیشرفته جهت استقرار بنادر خشک، احداث بنادر خشک حتی الامکان در مسیرهای کریدوری موجود، ایجاد یک سیستم حمل و نقلی قوی به منظور تسریع در امر جابجایی کالا و جلوگیری از گزینه های توقف کالا در بنادر، ایجاد زیرساخت های خدمات الکترونیکی، مدیریت هدفمند و قوی و تدوین راهبرد به منظور تسریع در روند احداث بنادر خشک است.
كلید واژه: بندر خشک، حمل و نقل ترکیبی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ترانزیت

لینک کمکی