فایل word ارزيابي خواص خمشي مواد مركب ساخته شده از مواد ليگنوسلولزي و ضايعات پلي اتيلن سنگين به روش خشك مخلوط/پرس گرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي خواص خمشي مواد مركب ساخته شده از مواد ليگنوسلولزي و ضايعات پلي اتيلن سنگين به روش خشك مخلوط/پرس گرم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :16

خواص خمشی مواد مرکب ساخته شده از ضایعات مواد لیگنوسلولزی و پلی اتیلن ضایعاتی به روش خشك مخلوط/ پرس گرم در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، چهار نوع پر كننده لیگنوسلولزی (خاك اره چوب، خاك سندیگ MDF، خاك اره تخته خرده چوب، پوسته برنج) و پودر پلی اتیلن سنگین به صورت خام و ضایعاتی و مخلوط، با نسبت 60% وزن پركننده در مخلوط كن دور بالا با هم مخلوط شده و با استفاده از پرس گرم به صورت تخته های 1×35×35 سانتیمتر با دانسیته یک gr/cm3 ساخته شدند. بعد از مشروط شدن نمونه ها در شرایط آزمایشگاهی، تحت آزمایش خمش استاتیكی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی مواد مركب ساخته شده از پركننده های خاك سنباده MDF و خاك اره تخته خرده چوب بیش از سایر پركننده های لیگنوسلولزی بود. در كلیه تركیب های با افزایش مقدار پلی اتیلن سنگین ضایعاتی مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی تیمارها افزایش می یافت.
كلید واژه: مواد مركب الیاف طبیعی/ پلاستیك، پركننده، پلی اتیلن سنگین، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی

لینک کمکی