فایل word بررسي تاثير نرمه بر ويژگيهاي مکانيکي کاغذ روزنامه تهيه شده از خميركاغذ CMP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نرمه بر ويژگيهاي مکانيکي کاغذ روزنامه تهيه شده از خميركاغذ CMP :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :14

در این تحقیق اثر نرمه های (CMP (fiber fines بر خواص مکانیکی كاغذ روزنامه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برای نرمه خمیر كاغذ CMP چهار سطح اختلاط 0، 10، 20 و 30 درصد در نظر گرفته شد. میزان خمیر كاغذ الیاف بلند وارداتی نیز مقدار ثابت 20 درصد منظور شد. پس از اختلاط خمیر كاغذها و تهیه كاغذ دست ساز اثر نرمه خمیر كاغذ CMP بر ویژگیهای مکانیکی كاغذ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج حاصل از اندازه گیریها نشان داد كه به طور كلی افزایش میزان نرمه خمیر كاغذ CMP تا 20% سبب افزایش مقاومت به تا شدن و مقاومت کششی کاغذ شده و از این به بعد سبب کاهش آنها می شود. همچنین، افزایش نرمه CMP سبب کاهش مقاومت به پارگی و شقی کششی کاغذ شده و بر مقاومت به ترکیدن کاغذ تاثیر معنی داری ندارد.
كلید واژه: نرمه، خمیر كاغذ CMP، كاغذ روزنامه، مقاومت به تا شدن، مقاومت به ترکیدن، مقاومت به پاره شدن

لینک کمکی