فایل word بررسي توليد خمير کاغذ حاصل از ذرت دانه اي با روشهاي CMP و APMP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي توليد خمير کاغذ حاصل از ذرت دانه اي با روشهاي CMP و APMP :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :17

در این تحقیق خصوصیات خمیر كاغذ CMP و APMP ساقه ذرت مورد بررسی قرار گرفت. تركیب شیمیایی این ماده لیگنوسلولزی شامل سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاكستر به ترتیب 67/49، 88/21، 53/2 و 87/4 درصد و طول فیبر، قطر فیبر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره آن به ترتیب 936/0 میلیمتر، 463/18 میكرون، 59/11 میكرون و 48/3 میكرون اندازه گیری شد. به منظور تهیه خمیر كاغذ CMP و APMP از ساقه ذرت، دمای پخت 95-90 درجه سلسیوس، زمان پخت 20، 30، 40 و 60 دقیقه، قلیائیت فعال 5 و 10 درصد و نسبت مایع پخت به ساقه ذرت 1/ 8 در نظر گرفته شد (در پخت APMP از 3 درصد پراكسیدهیدروژن استفاده شد).بازده خمیر كاغذهای CMP در زمان پخت 20 دقیقه با میانگین 65/72 درصد بیشترین بوده و به همراه دو خمیر كاغذ تهیه شده در زمان پخت 30 و 40 دقیقه در گروه A قرار گرفتند. در روش APMP بازده خمیر كاغذهای تهیه شده در زمان پخت 20 دقیقه با میانگین 84/71 درصد در گروه A و خمیر كاغذهای تهیه شده در زمانهای پخت 30، 40 و 60 دقیقه به ترتیب با بازده 27/70، 82/68 و 74/66 درصد در گروههای B، C و D قرار گرفتند.مقاومت در برابر تركیدن كاغذها بین 23/1-0204/1، KPa.m²/gr، مقاومت در برابر پاره شدن آنها بین 392/4-166/4 mNm²/gr و طول پاره شدن آنها بین 14/4-02/4 كیلومتر اندازه گیری شد. این تحقیق نشان داد كه با توجه به محدودیت منابع لیگنوسلولزی چوبی از ساقه ذرت دانه ای كه در سطح وسیعی از كشور كاشته می شود، می توان به عنوان یك ماده لیگنوسلولزی ارزان قیمت در صنعت كاغذسازی استفاده كرد.
كلید واژه: ساقه ذرت دانه ای، سلولز، لیگنین، بازده، روش CMP، روش APMP، مقاومت در برابر تركیدن

لینک کمکی