فایل word درمان چاقي مفرط مرضي به روش ‏Biliointestinal Bypass

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درمان چاقي مفرط مرضي به روش ‏Biliointestinal Bypass :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :13

هدف: روشهای درمانی جراحی متنوعی برای درمان چاقی مفرط مرضی ‏‎(Morbid Obesity)‎‏ تاكنون ابداع ‏شده است كه نمی توان برای هیچكدام از آنها برتری مطلق قائل شد و هر كدام از روشهای جراحی دارای ‏مزایا و معایت قابل توجهی هستند. لذا نیاز به انجام یك روش جراحی كم عارضه و در عین حال موثر ‏احساس گردید و روش جراحی ‏Biliointestinal Bypas (BIB)‎‏ مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن در یك ‏مطالعه آینده نگر مورد مطالعه قرار گرفته است.‏ روش بررسی: بیماران مراجعه كننده به بیمارستانهای بقیه اله (عج) و خاتم الانبیا (ص) تهران در سالهای ‏‏1386-1384 كه مبتلا به چاقی مفرط بودند و شرایط لازم درمان جراحی را دارا بودند ابتدا روشهای مختلف ‏جراحی، مزایا و عوارض هر كدام برای بیماران شرح داده شد. در مورد نوع روش، نحوه درمان، مسائل مربوط ‏به عمل جراحی، عوارض و پیگیری بعد از عمل به بیمار توضیح كافی داده شد. سپس در صورتی كه بیماری ‏این روش جراحی را انتخاب می كرد با اخذ رضایت نامه وارد مطالعه می شد و تحت عمل جراحی ‏BIB‏ قرار ‏می گرفت.‏ یافته ها: در این مطالعه 23 بیمار مبتلا به چاقی مفرط تحت عمل جراحی ‏BIB‏ قرار گرفتند كه از این تعداد ‏‏16 نفر (%66.7) زن و 7 نفر (%33.3) مرد بودند. در حین عمل هیچگونه عوارض قلبی عروقی یا عوارض ‏تنفسی مشاهده نشد. میانگین كاهش وزن پس از 6، 12 و 18 ماه به ترتیب 22±9، 34.5±8.7 و 42±8.5 ‏كیلوگرم بود. شایعترین عارضه پس از عمل اسهال بود كه در 21% بیماران مشاهده شد.‏ نتیجه گیری: این روش در مقایسه با دیگر روش های ‏Malabsorbtive‏، با كاهش وزن بیشتر و مداومتری ‏همراه است و بیشتر عوارض آن قابل درمان یا قابل كنترل بوده و حتی در صورت لزوم به آسانی برگشت پذیر ‏بوده است. در مقایسه با روش ‏‎ Jejuno Ileal Bypass‎‏بدلیل جریان مداوم صفرا به داخل روده باریك به ‏میزان زیادی خطر رشد بیش از حد باكتریها از بین می رود و خطر ایجاد سندروم روده كور تا حد زیادی مرتفع ‏می شود. با توجه به سادگی روش جراحی و عوارض كمتر آن بنظر می رسد كه این روش در بیماران پرخطرتر ‏نیز با راحتی بیشتری قابل تحمل باشد.‏
كلید واژه: چاقی مفرط مرضی، بیلیواینتستینال بای پس، ژژنوایلئال بای پس، نمایه توده بدنی

لینک کمکی