فایل word برآورد اندازه هاي دقت كريگيدن به روش خودگرداني بلوكي فضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد اندازه هاي دقت كريگيدن به روش خودگرداني بلوكي فضايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :8

برای داده های فضایی كه بر حسب موقعیت قرار گرفتن آنها در فضای مورد مطالعه به یكدیگر وابسته اند، معمولا روش خودگردانی «بلوك متحرك» به منظور برآورد اندازه های دقت برآوردگرها استفاده می شود. چون در این روش حضور مشاهدات مرزی در بلوكهای باز نمونه گیری شده نسبت به سایر مشاهدات شانس كمتری دارند، برآوردگرهای اندازه های دقت اریب خواهند بود. در این مقاله الگوریتم خودگردانی «بلوك مجزا» برای برآورد اندازه های دقت پیشگوی فضایی كریگیدن ارایه می شود. سپس نشان داده می شود برآورد اریبی كریگیدن به روش خودگردانی بلوك مجزا نااریب و برآوردگر واریانس كریگیدن سازگار است. نهایتا در یك مطالعه شبیه سازی كارایی روش خودگردانی بلوك مجزا در برآورد اندازه های دقت با روش خودگردانی بلوك متحرك مورد مقایسه قرار می گیرد.
كلید واژه: كریگیدن، خودگردانی بلوك مجزا، خودگردانی بلوك متحرك

لینک کمکی