فایل word يک برآوردگر ماکسيمم درستنمايي براي پارامتر چولگي توزيع چوله نرمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک برآوردگر ماکسيمم درستنمايي براي پارامتر چولگي توزيع چوله نرمال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :9

در این مقاله مساله استنباط در مورد پارامتر چولگی در خانواده توزیع چوله نرمال و مشکلات و دشواریهای آن مورد توجه قرار گرفته است. سپس یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی تقریبی که متکی بر برخی اطلاعات پیشین است، برای پارامتر چولگی پیشنهاد شده است. برآوردگر پیشنهادی بصورت تحلیلی و نیز با استفاده از تکنیکهای شبیه‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
كلید واژه: چولگی، چوله نرمال، برآورد ماکسیمم درستنمایی، اطلاع فیشر

لینک کمکی