فایل word مجموعه هاي به هم آميخته و توابع با مجموعه- حدي يکتا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مجموعه هاي به هم آميخته و توابع با مجموعه- حدي يکتا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :6

در این مقاله ابتدا زیر مجموعه های به هم آمیخته از اعداد حقیقی را مورد بررسی قرار می دهیم. نشان می دهیم اگر دو زیر مجموعه مجزای A و B از اعداد حقیقی دارای مرز مشترک باشند، در این صورت A و B به هم آمیخته هستند اگر یا A و B شامل بازه های غیر تهی نباشند، یا اگر شامل بازه های غیر تهی باشند، نقاط انتهایی بازه ها را نیز در بر گیرند. در ادامه با ارایه تعریفی جدید تحت عنوان مجموعه های به هم آمیخته نوع دوم، نشان می دهیم که اگر A و B به هم آمیخته باشند آنگاه Ac و Bc یا به هم آمیخته اند و یا به هم آمیخته نوع دوم. در بخش بعد نشان می دهیم اگر ¦ یک تابع 2¥ روی I=[0,1] باشد که دارای تنها یک مجموعه -w حدی است، آنگاه این مجموعه -w حدی یک مجموعه کانتور است. در ادامه شرطی را که تحت آن مجموعه {xII:cardw(x,f)<Ao) در I چگال باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.
كلید واژه: مجموعه های به هم آمیخته، توابع

لینک کمکی