فایل word مقايسه عوارض زودرس زخم هاي جراحي در دو روش جراحي باز و لاپاراسكوپي در بيمارستان ميلاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه عوارض زودرس زخم هاي جراحي در دو روش جراحي باز و لاپاراسكوپي در بيمارستان ميلاد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: عوارض زخم های جراحی (بخصوص عفونت زخم) یكی از مشكلات قابل طرح در بخش های جراحی است. عوارض زخم های جراحی به دو دسته زودرس و دیررس تقسیم می شوند. از عوارض شایع و زودرس زخم های جراحی می توان هماتوم، سروما و عفونت زخم را نام برد. درسال های اخیر استفاده از تكنولوژی مانند دخالت لاپاراسكوپی تحولی عظیم در جراحی های عمومی و تخصصی بوجود آورده است.مواد و روش ها: این بررسی بر روی 210 بیمار از بیماران بستری شده در بیمارستان میلاد از سال 84-82 كه تحت عمل قرار گرفته بودند انجام شده است. بیماران به دو گروه Aكه به روش باز و گروه B كه به روش لاپاراسكوپی عمل شده بودند تقسیم شدند. بیماران بصورت تصادفی ساده كاندید دو روش می شدند و تست آماری این مطالعه، آزمون نسبتی بوده و مطالعه به روش تجربی (Experimental) و به صورت Clinical trial مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: از كل بیماران، تعداد 130 بیمار زن و 80 بیمار مرد بودند. میزان وفور نسبی عوارض زودرس زخم های جراحی در 106 بیمار كه به روش باز و 104 بیمار كه به روش لاپاراسكوپی تحت عمل قرار گرفته بودند به ترتیب 8 مورد و 1 مورد بود (P<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد كه در روش لاپاراسكوپی برخلاف روش باز، به خاطر آسیب بافتی كمتر نیاز به دیسكسیون كمتر و به خاطر احتمال آسیب كمتر به عروق خونی عوارض زودرس زخم های جراحی كمتر رخ می دهد.
كلید واژه: عوارض زخم جراحی، لاپاراسكوپی، جراحی باز

لینک کمکی