فایل word بررسي اثرات عصاره الکلي برگ و ميوه سه گياه دارويي بومي خراسان بر مدل رشد باکتري E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات عصاره الکلي برگ و ميوه سه گياه دارويي بومي خراسان بر مدل رشد باکتري E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها یکی از مفیدترین راه ها بوده است که کم ترین اثرات جانبی را ایجاد می کند. سویه های باکتریE.coli 0157 یکی از خطرناک ترین عوامل بیماری زای دستگاه گوارشی می باشند که تا به حال جان تعداد زیادی را در اقصا نقاط جهان گرفته است لذا یافتن عصاره گیاهی که بر رشد این سویه مقاوم تاثیر بگذارد می تواند در تهیه داروهای موثر کمک زیادی نماید.مواد و روش ها: در این تحقیق علاوه بر روش های معمول نظیر تعیین MIC، چاهک پلیت یا دیسک حاوی عصاره گیاهی سعی شده است اثر عصاره گیاهی بر روی مراحل مختلف رشد باکتری با استفاده از اسپکتروفتومتری و رسم تعداد زیادی منحی رشد بطور دقیق تری سنجیده گردد. بدین منظور سویه غیر بیماریزا (NCTC 1290) E.coli 0157 به عنوان مدل از دانشگاه آبردین انگلستان سفارش داده شد و بعد از بررسی های لازم مراحل مختلف رشد آن در حضور عصاره الکلی گیاهان اوكالیپتوس Eucalyptus globulus، گردوJuglans regia ، ویتکس یا پنج انگشت Vitex angus castus بررسی گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف قابل ملاحظه ای در مراحل رشد سویه باکتری مزبور در حضور و یا عدم حضور عصاره های الکلی اوکالیپتوس و گردو مشاهده نمی گردد. البته گیاه ویتکس اثر ممانعت کنندگی قابل ملاحظه ای بر رشد باکتری مزبور در زمان های 4-11 ساعت بعد از تلقیح داشته است که این اثر در مراحل اولیه رشد باکتری مشاهده نگردید.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده می تواند استنباط جدیدی در درک هر چه دقیق تر اثرات ضد میکروبی گیاهان دارویی بر روی مراحل رشد باکتری ایجاد کند که خود راه گشای هر چه موثرتر استفاده کردن از آن در زمان مناسب باشد.
كلید واژه: باکتری E.coli0157، گیاهان دارویی، منحنی رشد، اسپکتروفتومتری، اثرات ضد میکروبی

لینک کمکی