فایل word بررسي فلور قارچي رحم گاوهاي شيري نژاد هلشتاين سالم و مبتلا به بيماريهاي توليدمثلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فلور قارچي رحم گاوهاي شيري نژاد هلشتاين سالم و مبتلا به بيماريهاي توليدمثلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :5

عفونت قارچی رحم مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فلور قارچی گاوهای شیری با اختلالات تولید مثلی و سالم می باشد. نمونه قارچی مستقیما از رحم 112 راس گاو شامل 70 راس گاوهای شیری نژاد هلشتاین مبتلا به بیماری های رحمی و 42 راس گاو سالم جمع آوری شد. نمونه ها به مدت 2 هفته در محیط كشت قارچ سابورو گلوكز اگار در 28 درجه سانتیگراد كشت داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون مربع كای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. عوامل قارچی مختلف و مخمر از (42/31 درصد) 22 راس گاو با سابقه بیماری (های) تولید مثلی جدا شد در حالی كه میزان عفونت قارچی در گاوهای سالم 57/28 درصد بود. شایع ترین قارچ های جدا شده در دام های گروه درمان و شاهد به ترتیب: پنی سیلیوم (72/22 درصد) و كاندیدا آلبیكنس (66/41 درصد) بودند. رحم گاوهای مبتلا به بیماری های تولیدمثلی می تواند آلوده به انواع قارچ باشند. میزان آلودگی و تنوع قارچی رحم در دام های سالم كمتر از گاوهایی با سوابق بیمارهای تولید مثلی است.
كلید واژه: گاوهای شیری، رحم، بیماری های رحم، قارچ

لینک کمکی