فایل word تاثير درد بر ابعاد مختلف زندگي بيماران مبتلا به درد مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير درد بر ابعاد مختلف زندگي بيماران مبتلا به درد مزمن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر درد بر ابعاد مختلف زندگی بیماران درد مزمن اعتباریابی پرسشنامه چند بعدی درد، وست هاون- ییل در بین بیماران درد مزمن در ایران بود.روش: 585 نفر از افراد مبتلا به درد مزمن در ناحیه پاها، كمر، دستها، گردن و شانه در این پژوهش شركت داشتند. ابزاری كه به منظوربررسی ابعاد چند گانه درد مزمن تهیه شده پرسشنامه چند بعدی درد وست هاون – ییل WHYMPI است. نتایج: درد در بسیاری از ابعاد زندگی و رفتار افراد موثر است. بسیاری از این رفتارها با شدت درد همبستگی داشته اند. به نظر آزمودنیها درد در بسیاری از جنبه های زندگی آنان اثر گذاشته و رفتارهای آنها را تحت تاثیر قرار داده است و مشكلاتی را برای آنها فراهم نموده است. نتیجه گیری: درد بسیاری از ابعاد زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن را تحت تاثیر قرار می دهد كه این موضوع در درمان و مراقبت از این بیماران باید در نظر گرفته شود.
كلید واژه: درد، درد مزمن، بیمار

لینک کمکی