فایل word بررسي طيف چرخشي ملکول CF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي طيف چرخشي ملکول CF :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي)

تعداد صفحات :10

طیف چرخشی موج میلیمتری ملکول CF3CCD در حالت پایه ارتعاشی- الکترونی اندازه گیری شد. از بررسی طیف ها در حالت پایه پارامترهای چرخشی مانند B=2696.06753 MHz, DJ=0.22759 kHz, DJK=6.1748 kHz تعیین گردیدند. برای اولین بار در این حالت پارامترهای HJK=16.1 mHz, HKJ=-24.3 mHz به دست آمدند. اهمیت پارامترهای مختلف در انرژی چرخشی مولکول CF3CCD مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر هر پارامتر در J و kهای مختلف بررسی شد.
كلید واژه: ملکول CF

لینک کمکی