فایل word بررسي شيوع ضايعات ارتوپديك در بيماران پيوند كليه در دانشگاه علوم پزشكي اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شيوع ضايعات ارتوپديك در بيماران پيوند كليه در دانشگاه علوم پزشكي اروميه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :6

پیش زمینه و هدف: به منظور مشخص كردن شیوع ضایعات ارتوپدیك در بیماران نارسایی كلیه كه تحت عمل جراحی پیوند كلیه در بیمارستان امام خمینی دانشگاه ارومیه قرار گرفته اند مطالعه انجام شد.مواد و روش كار: 500 بیمار كه تحت عمل جراحی پیوند كلیه قرار گرفته بودند و به درمانگاه نفرولوژی مراجعه كرده بودند برای وجود درد در اندام، دفورمیتی، شكستگی، محدودیت حركتی، تاریخچه درد حاد استخوان و عفونت دستگاه اسكلتی عضلانی مورد بررسی قرار گرفتند. هر كدام از بیمارانی كه دارای یكی از این شكایات یا علایم بودند جهت معاینه ارتوپدیك به درمانگاه ارتوپدی ارجاع می شدند و در صورت لزوم رادیوگرافی و MRI از آنها به عمل می آمد.یافته ها: 4 مورد نكرورآواسكولار، یك مورد سندرم درد حاد و 2 مورد شكستگی مینور وجود داشت یكی از بیماران دارای استئوملیت انگشت بود وسه تن از بیماران دارای كوتاهی قد با ژنووالگوم بودند.نتیجه: شیوع نكروز آواسكو لار در بیماران مورد مطالعه كمتر از گزارشات لیترچر است. شكستگی و عفونت مشكل بزرگی در بین بیماران ما نبودند.
كلید واژه: پیوند كلیه، نكرورآواسكولار، درد حاد استخوان

لینک کمکی