فایل word نتايج حاملگي پس از اهدا جنين در سيکل طبيعي مرکز ناباروري همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نتايج حاملگي پس از اهدا جنين در سيکل طبيعي مرکز ناباروري همدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :8

مقدمه: امروزه اهدا جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی یكی از روشهای رایج کمک به زوجهای نابارور می باشد كه خود قادر به تولید جنین با روشهای کمکی باروری آزمایشگاهی مرسوم نمی باشند. کیفیت آندومتر رحم گیرنده و زمان انتقال جنین از عوامل بسیار موثر در كسب موفقیت بالا در سیكلهای انتقال جنین می باشند. هدف از این مطالعه بررسی نتابج حاملگی پس از اهدای جنین در سیکل طبیعی افراد گیرنده بوده است.روش كار: این مطالعه توصیفی در سال 138 در مركز ناباروری شهر همدان انجام شده است. 24 زوج گیرنده توسط جنین های اهدایی از 17 زوج اهدا کننده تحت عمل اهدا جنین قرار گرفتند. اهدا جنین در روزهای 14-17 و 2-3 روز بعد از تجویز پروژسترون در سیكل طبیعی افراد گیرنده انجام پذیرفت. آزمایش حاملگی دو هفته پس از انتقال جنین انجام پذیرفت و پاسخ مثبت در صورت مشاهده جنین با سونوگرافی که در خود مرکز انجام می پذیرفت به عنوان حاملگی مثبت ثبت شد. مشخصات فردی، نتایج تجویز هورمون و اهدا جنین در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.نتایج: میانگین سن افراد گیرنده و دهنده جنین به ترتیب 32.2 و 26.2 بود كه بطور متوسط 2.3 جنین به هر کدام از افراد گیرنده انتقال یافت که در %30 از موارد (8 مورد از 24 مورد) منجر به حاملگی کلینیکی گردید.نتیجه گیری: از این مطالعه می توان نتیجه گرفت كه انتقال جنین در سیکل های طبیعی یک روش ارزان، آسان و قابل قبول در زوجهای كاندید اهدا جنین می باشد كه می تواند توام با میزان موفقیت بالایی انجام پذیرد.
كلید واژه: باروری آزمایشگاهی، اهدا جنین، سیكل طبیعی، ناباروری

لینک کمکی