فایل word روش جديد ترميم زخم پس از لارنژكتومي توتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش جديد ترميم زخم پس از لارنژكتومي توتال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :5

زمینه و هدف: شایع ترین عارضه بعد از لارنژكتومی توتال فیستول حلقی- پوستی است. برای ترمیم زخم مخاطی روش های مختلفی ذكر شده است. به منظور كاهش شیوع عارضه فیستول حلقی- پوستی و كاهش مدت زمان بستری بیمار روش جدیدی بررسی شد.روش بررسی: این تحقیق كارآزمایی بالینی كه بر روی 40 بیمار كاندیدای لارنژكتومی توتال كه مبتلا به سرطان سنگفرشی حنجره با درجه 3 یا 4 بودند انجام گردید. هر 40 بیمار با یك روش استاندارد تحت عمل لارنژكتومی توتال قرار گرفتند. محل زخم مخاطی حنجره در 20 بیمار (گروه شاهد) در سه لایه به روش كلاسیك و 20 نفر دیگر (گروه مورد) با متد جدید ترمیم شد. در روش جدید ترمیم، زخم مخاطی به صورت T به شكل ساده ترمیم گردید، سپس فشار منفی به مدت سه روز در محل زخم بین لایه عمقی فلاپ پوستی و محل ترمیم زخم مخاطی ایجاد گردید.یافته ها: میانگین سنی گروه شاهد 8.59±8.7 و گروه مورد 3.61±4.6 سال بود. در گروه شاهد طول مدت عمل جراحی 151±2.23 و در گروه مورد 130±7.18 دقیقه بود. طول مدت بستری در گروه شاهد 5.10±6.1 و در گروه مورد 1.3±2.0 روز بود. در گروه شاهد سه مورد فیستول (15 درصد) و در گروه مورد فیستول دیده نشد.نتیجه گیری: با متد ترمیم جدید، علاوه بر كاهش چشمگیر زمان عمل جراحی و زمان بستری برای بیمار پس از عمل، خطر فیستول نیز به صفر می رسد. ما استفاده از این روش ساده را به تمامی همكاران پیشنهاد می كنیم.
كلید واژه: لارنژكتومی، ترمیم زخم، فیستول

لینک کمکی