فایل word عوارض و ماندگاري كاتترگذاري دياليز صفاقي به روش لاپاراسكوپي در بيماران تحت دياليز صفاقي مداوم (CAPD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوارض و ماندگاري كاتترگذاري دياليز صفاقي به روش لاپاراسكوپي در بيماران تحت دياليز صفاقي مداوم (CAPD) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: با پیشرفت جراحی لاپاراسكوپیك، تكنیك های مختلف لاپاراسكوپیك جهت جایگذاری كاتتر دیالیز صفاقی مطرح شده كه بیانگر برتری این روش بر دو روش جراحی باز و زیر جلدی بوده است. هدف از این مطالعه، معرفی و ارزیابی یك روش ساده لاپاراسكوپیك در جایگذاری كاتتر دیالیز صفاقی در بیماران تحت دیالیز صفاقی مداوم می باشد.روش بررسی: 79 بیمار مبتلا به نارسایی كلیوی مرحله نهایی (46 مرد و 33 زن) با میانگین سنی 50 سال (83-19 سال) بررسی شدند. در این روش یك تروكار پنج میلی متری جهت ورود دوربین و یك تروكار پنج میلی متری در سمت چپ ناف وارد حفره شكم گردید. از طریق تروكار دوم، یك تونل در سمت چپ به فاصله دو سانتی متر از ناف جهت ورود كاتتر تنكهوف تعبیه و كاتتر زیر دید مستقیم در حفره شكم جایگذاری شد. كارایی تونل زیرجلدی و كاتتر به عنوان آخرین مرحله ارزیابی شد.یافته ها: عارضه ای حین جراحی و مرگ ناشی از جراحی در بیماران رخ نداد. عوارض زودرس جراحی در 12 بیمار (15.1%) مشاهده شد. شایع ترین عارضه مدیكال و مكانیكال دیررس جراحی به ترتیب، پریتونیت (6.3%) و هرنی (3.7%) بود. در پی گیری چهارساله بیماران، كاتتر دو بیمار به علت پریتونیت خارج گردید.نتیجه گیری: جایگذاری لاپاراسكوپیك كاتتر تنكهوف، یك روش ساده، سریع و ایمن می باشد. به اعتقاد ما تجربیات آینده، روش لاپاراسكوپیك را به عنوان روش انتخابی در این زمینه مطرح خواهد كرد.
كلید واژه: لاپاراسكوپی، دیالیز صفاقی، كاتتر تنكهوف

لینک کمکی