فایل word مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و عفونت پس از زايمان: يك مطالعه آينده نگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و عفونت پس از زايمان: يك مطالعه آينده نگر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: این مطالعه جهت بررسی رابطه مایع آمنیوتیك مكونیومی با تب و عفونت پس از زایمان انجام شده است. روش بررسی: مطالعه كوهورت و آینده نگر روی 573 خانم حامله ترم انجام شد؛ 280 نفر با مایع آمنیوتیك آغشته به مكونیوم با 293 نفر با مایع آمنیوتیك شفاف با شرایط یكسان كه تحت عمل سزارین قرار گرفتند از نظر بروز تب و عفونت پس از زایمان با هم مقایسه شدند. خانم هایی كه دارای بیماری مدیكال، زایمان طولانی، پاره شدن طولانی پرده های جنینی، عمل سزارین عارضه دار و عفونت قبل از عمل بودند از مطالعه حذف شدند. یافته ها: در میان 573 خانم حامله ترم 82 نفر (14%) تب داشتند؛ كه 42 نفر در گروه مكونیوم و 40 نفر در گروه شفاف قرار داشت (p=0.3). تب طولانی تر از 24 ساعت در (33 نفر) گروه مكونیوم 6.5% در مقابل 2.7% در گروه شفاف ایجاد شد (p<0.05) و RR: 1.98 Cl:95% 1.3-3.1. آندومتریت در 22 مورد (4%) دیده شد كه 14 نفر (5%) در گروه مكونیوم و هشت نفر (2%) در گروه شفاف وجود داشت p £0.05 و RR: 2.3 Cl:95% 1.3-3.4 و عفونت زخم 1.7% در گروه مكونیوم در مقابل 0.68% در گروه شفاف وجود داشت (p=0.7).نتیجه گیری: آغشته بودن مایع آمنیوتیك به مكونیوم یك عامل خطر مستقل برای آندومتریت بعد از زایمان می باشد.
كلید واژه: سزارین، مایع آمنیوتیك، مكونیوم، تب، عفونت بعد از زایمان، متریت

لینک کمکی