فایل word اثر پروژسترون در افزايش زمان نهفته بعد از كنترل زايمان زودرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر پروژسترون در افزايش زمان نهفته بعد از كنترل زايمان زودرس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: زایمان زودرس یكی از مهمترین علل مرگ و میر نوزادی می باشد. مراقبت ویژه از این افراد سبب افزایش هزینه های درمانی مامایی و نوزادی می گردد. هدف این مطالعه بررسی اثر پروژسترون واژینال در افزایش زمان نهفته و كاهش خطر عود زایمان زودرس بعد از مهار اولیه زایمان زودرس می باشد. روش بررسی:‌ این مطالعه روی زنان بارداری كه با علایم تهدید به زایمان زودرس بستری شده بودند انجام شد. بعد از توقف انقباضات رحمی افراد به دو گروه تقسیم شدند. در گروه درمان شیاف پروژسترون 400mg روزانه تا زمان زایمان تجویز شد و یك گروه به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند كه هیچ دارویی دریافت نكردند.یافته ها: متوسط زمان نهفته تا زمان زایمان، سندرم زجر تنفسی، وزن كم تولد و وزن زمان تولد به طور معنی داری بین دو گروه متفاوت بودند (به ترتیب (p=0.002, p=0.04, p=0.021, p=0.037. هیچ تفاوت معنی داری بین عود زایمان زودرس p=0.092، بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادی p=0.20 و عفونت نوزادی p=0.136 در گروه پروژسترون و گروه كنترل وجود نداشت.نتیجه گیری: استفاده از شیاف پروژسترون بعد از مهار موفق زایمان زودرس سبب به تعویق انداختن زایمان زودرس می شود و عوارض نوزادی ناشی از زایمان زودرس را كاهش می یابد ولی عود مجدد زایمان زودرس را كاهش نمی دهد.
كلید واژه: زایمان زودرس، زمان نهفته، عود زایمان زودرس، پروژسترون

لینک کمکی