فایل word بررسي ارتباط علايم گوارش تحتاني با کنترل قند خون و عوارض بلند مدت ديابت در بيماران ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط علايم گوارش تحتاني با کنترل قند خون و عوارض بلند مدت ديابت در بيماران ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :8

پیش زمینه و هدف: میزان وقوع دیابت نوع 1 و 2 در سراسر جهان در حال افزایش است. علایم گوارشی یکی از شکایات شایع بیماران دیابتی است.مواد و روش کار: 638 بیمار دیابتی بستری در بخش های داخلی بیمارستان و بیماران دیابتی سرپایی که به درمانگاه داخلی مراجعه کرده بودند پرسش نامه valid را پر کرده و یک نمونه خون جهت تعیین مقدار هموگلوبین AIC اخذ شد.یافته ها: بیماران 214 نفر مرد و 424 نفر زن بودند.81 نفر دیابت نوع 1 و 557 نفر دیابت نوع 2 داشتند.میزان اسهال، یبوست، عدم کنترل مدفوع و دردهای شکمی در دیابت کنترل شده به ترتیب %4، %4.9، %0، %2.9 بود در حالیکه همین علایم در دیابت کنترل نشده به ترتیب %41.9 (OR= 1.47)، %51.4 (OR= 0)، %10 (OR= 1.03)، %51.42 (OR= 1.10) بود.بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه افزایش سطوح قند در خون بیماران باعث افزایش شیوع علایم گوارشی تحتانی شد.
كلید واژه: دیابت، علایم گوارشی، هموگلوبین Alc

لینک کمکی