فایل word تعيين حساسيت و ويژگي تست بينايي سنجي اسنل چارت در غربالگري آمبليوپي در کودکان 10-6 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين حساسيت و ويژگي تست بينايي سنجي اسنل چارت در غربالگري آمبليوپي در کودکان 10-6 ساله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :8

پیش زمینه و هدف: آمبلیوپی یا تنبلی چشم یکی از بیماری های شایع چشم در کودکان بوده و به دلیل خطر بالقوه خود در از بین بردن بینایی اهمیت خاصی دارد. تشخیص بیماری اغلب اتفاقی است و تنها روش موثر تشخیص آن در جامعه استفاده از غربالگری می باشد. استفاده از Snellen Chart یکی از روش های موثر و مقرون به صرفه در غربالگری آمبلیوپی است که در غربالگری این بیماری در 55 هزار کودک 6 تا 10 ساله شهر ارومیه به کار گرفته شد و ضروری است جهت بررسی میزان کارآیی آن، حساسیت و ویژگی تست تعیین گردد.مواد و روش ها: برای تعیین مشخصات اپیدمیولوژیک تست غربالگری آمبلیوپی کودکان شهر ارومیه دو گروه تصادفی از بین افراد تست مثبت و منفی انتخاب و توسط چشم پزشک به وسیله آزمون های استاندارد مورد معاینه و تشخیص قطعی قرار گرفتند. نتایج حاصله در یک جدول 2×2 جمع آوری و مشخصات اپیدمیولوژیک تست غربالگری محاسبه گردید.یافته ها: در طی برنامه غربالگری از بین 55551 نفر کودک 2955 نفر (%5.3) تست مثبت و مابقی تست منفی بودند. از جمعیت 300 نفری تصادفی از بین تست مثبت ها 126 نفر بیمار واقعی و 174 نفر سالم واقعی تشخیص داده شدند، همچنین از بین جمعیت 263 نفری تصادفی از بین تست منفی ها و 6 نفر بیمار واقعی و 257 نفر سالم واقعی تشخیص داده شدند. بنابراین حساسیت تست %95.45 و ویژگی آن %59.63 محاسبه شد.بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد حساسیت تست جهت غربالگری این بیماری در کودکان 6 تا 10 ساله مناسب باشد. اما بایستی توجه نمود که منفی شده تست لزوما به معنی سالم بودن شخص نیست.
كلید واژه: آمبلیوپی، غربالگری، اسنل چارت، حساسیت، ویژگی

لینک کمکی