فایل word بازشناسي نقش برجسته اشكاني سرپل ذهاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازشناسي نقش برجسته اشكاني سرپل ذهاب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان (مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني)

تعداد صفحات :18

نقوش برجسته به عنوان یكی از مهمترین مدارك باستان شناسی مورد توجه باستان شناسان و هنرشناسان قرار گرفته اند. اهمیت این آثار در مواقعی بیشتر بر ما آشكار می گردد كه با مطالعه آنها برخی حوادث و حقایق تاریخی برای ما مشخص گردد. یكی از این نقوش كه دارای اهمیت ویژه ای است، نقش برجسته اشكانی سرپل ذهاب است. این نقش برجسته از حدود یكصد و پنجاه سال قبل در نوشته های مورخان و باستان شناسان مورد اشاره قرار گرفت و نظرات متعددی در مورد آن ارایه گردید. این نقش برجسته در دوران پادشاهی گودرز دوم اشكانی حجاری گردیده است، اما وجود چند ابهام و تحلیل در مورد این اثر مشكلاتی را به وجود آورده است. از سوی دیگر، علی رغم اهمیت تاریخی این اثر ارزشمند، متاسفانه تاكنون به صورت شایسته ای بدان پرداخته نشده و به طور صحیحی معرفی نگردیده است. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای پراكنده و مختلف پژوهشگران حوزه تاریخ، باستان شناسی و زبان شناسی، سعی گردیده است تا جایگاه شایسته این نقش برجسته به عنوان یكی از مهمترین اسناد بر جای مانده از دوران اشكانی مشخص گردد تا از ورای آن بتوان بر برخی از حوادث تاریخی مهر صحه نهاد.
كلید واژه: سرپل ذهاب، اشكانیان، گودرز دوم، نقش برجسته

لینک کمکی