فایل word بررسي سلامت دهان و دندان در بيماران كانون هموفيلي خراسان در سال 1383

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سلامت دهان و دندان در بيماران كانون هموفيلي خراسان در سال 1383 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: بیماران هموفیلی در اعمال مختلف دندانپزشكی، نیازمند توجه و مراقبت های خاص می باشند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان در بیماران مبتلا به هموفیلی كانون هموفیلی خراسان در سال 1383 بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی كلیه42 بیمار هموفیل (رده سنی 7 تا 34 ساله) مراجعه كننده به كانون هموفیلی خراسان در سال 1383 (در طی 6 ماه) صورت گرفت. پرسشنامه ای حاوی مشخصات بیمار، تاریخچه مشكلات انعقادی و درمان صورت گرفته ثبت شد. شاخص های (MGI) Modified gingival index و DMFT در این بیماران تعیین گردید. در نهایت داده ها توسط تست های آماری من ویتنی، فیشر و كروسكال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: سن شایع ظهور اولین علایم بیماری هموفیلی در افراد این مطالعه بین 6 تا 12 ماهگی ذكر شد (81%)، در 47.6% بیماران مورد مطالعه سابقه ابتلا فامیلی عنوان گردید. شایع ترین علت مراجعه به پزشك به علت خونریزی در حین رویش یا از دست رفتن اولین دندان شیری بوده (31%). 40% افراد مورد مطالعه مبتلا به عفونت ویرال HBV یا HCV بودند. شاخص سلامت دندانها (DMFT) در افراد هموفیل مورد مطالعه بطور مشخص با افزایش سن رقم بالاتری را نشان داد (6.2±2.5 در 12-7 ساله ها و 13.1±3.2 در 25 ساله و بزرگتر) و 42% افراد مورد مطالعه دارای DMFT بالاتر از 10 بودند و شاخص التهاب لثه (MGI) با بالا رفتن سن افزایش معنی داری را نشان داد (0.01=P)، به نحوی كه در افراد 25 سال و بیشتر 66.7% التهاب درجه 3 در ناحیه لثه داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نامطلوب بودن شاخص های سلامت دندانی و لثه ای در افراد مبتلا توجه به امر بهداشت دهان و دندان، پیشگیری و كنترل های مكرر خصوصا در این افراد امری ضروری است و می تواند در جلوگیری از بروز مشكلات دندانی و خونریزی های متعاقب آن و درمانهای پیچیده نقش بسزایی داشته باشد.
كلید واژه: هموفیلی، شاخص التهاب لثه (MGI)، شاخص سلامت دندانها (DMFT)

لینک کمکی