فایل word كاركنان بخش مدارك پزشكي بيمارستان هاي آموزشي و اختلالات ارگونوميک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word كاركنان بخش مدارك پزشكي بيمارستان هاي آموزشي و اختلالات ارگونوميک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :12

مقدمه: با وجود آگاهی جهان از اثرات پایدار كاربرد ارگونومی بر كاهش اختلالات اسكلتی- عضلانی و افزایش بهره وری در محیط كار، در ایران هنوز به ملاحظات ارگونومیك در سازمان های ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی پرداخته نشده است و متاسفانه آمار و اطلاعات كافی نیز از خسارت های ناشی از اختلالات اسكلتی- عضلانی در این محیط وجود ندارد. هدف این پژوهش تعیین اختلالات ماهیچه ای- اسكلتی شغلی شایع در بین كاركنان بخش های مدارك پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شیراز طی سال 1384 بوده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی كه بر روی 75 نفر از كاركنان جامعه تحت مطالعه انجام شد، ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیك افراد مورد مطالعه و پرسشنامه استاندارد Nordic، داده ها با روش مصاحبه با افراد جامعه مورد مطالعه گردآوری شده و به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در كل 414 مورد ناراحتی اسكلتی - عضلانی در اندام گوناگون بدن افراد مورد مطالعه گزارش شد از این تعداد درد و ناراحتی اسكلتی- عضلانی كه کارکنان از آن شكایت می كردند در 37 مورد موجب غیبت آنان از كار شده بود. بیشترین ناراحتی های منجر به غیبت کارکنان در ناحیه كمر 9.3 درصد، گردن 9.3 درصد، شانه ها 6.7 درصد و مچ دست 10.7 درصد گزارش شده بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در طول یک سال، بیشترین مراجعه افراد تحت پوشش به پزشک، مربوط به واحد مدارک پزشکی (بایگانی) بوده است. ضمن اینکه تقریبا بیشتر آنان این دردها را کاملا ناشی از کار خود می دانستند. بنابراین در خصوص كاربرد ارگونومی در محیط كار، باید تدابیر تازه ای اندیشید.
كلید واژه: مهندسی محیط كار انسان، مدارك پزشكی، كاركنان بیمارستان

لینک کمکی