فایل word مشکلات ارتباط تحقيق و ترويج و ساز و کارهاي ارتباطي ممکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مشکلات ارتباط تحقيق و ترويج و ساز و کارهاي ارتباطي ممکن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كشاورزي و توسعه

تعداد صفحات :21

ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی همواره از جمله مهمترین مباحث مطرح در ادبیات ترویج و توسعه کشاورزی بوده است. به نظر می رسد انعکاس به مراتب بیشتر این موضوع در متون ترویج نسبت به تحقیقات حکایت از آن دارد که متخصصان ترویج ضرورت ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی را به صورتی جدیتر احساس کرده اند. در همین حال مطالعات مختلف نشان می دهد که پاره ای از مشکلات مانع ارتباط ایده آل تحقیق و ترویج هستند. از جمله شاخصترین این مشکلات می توان به مواردی از قبیل اهمال در ایجاد توازن موثر میان تحقیقات کشاورزی از یک سو و ترویج و آموزش کشاورزی از سوی دیگر، کوتاهی در شناخت نیاز به ابتکار عمل ترویج در حفظ حلقه های ارتباطی با تحقیقات، تعداد ناکافی متخصصان موضوعی در تشکیلات ترویج به جهت کمی و کیفی و شکاف فرهنگی بین محققان و مروجان کشاورزی اشاره کرد. از میان مهمترین ساز و کارهای ارتباطی نیز می توان از یکپارچگی سازمانی تحقیق و ترویج، ایجاد واحدهای رابط، مشارکت محققان ارشد در آموزش حین خدمت کارکنان ترویج، ایجاد یک واحد تشکیلاتی مشترک، انجام آزمایشهای سطح مزرعه، به صورت مشترک، مکان مشترک برای دو نهاد و جابه جایی ادواری کارکنان تحقیق و ترویج نام برد.
كلید واژه: تحقیق، ترویج، ارتباط

لینک کمکی