فایل word تاثير شيرين کننده هاي طبيعي و سنتزي بر روي رفتارهاي رئولوژيكي محلولهاي صمغ لوکاست بين گام LBG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير شيرين کننده هاي طبيعي و سنتزي بر روي رفتارهاي رئولوژيكي محلولهاي صمغ لوکاست بين گام LBG :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :9

در این بررسی به مطالعه اثر نوع و غلظت شیرین كننده های مختلف (ساكاروز، گلوكز، فروكتوز، آسپارتام، آسه سولفام کا، نئوتام) بر روی خواص رئولوژیكی هیدروكلوئید لوکاست بین گام LBG در یك سیستم مدل شامل مخلوط شیرین كننده ها و صمغ پرداخته شده است.آزمایشات در 2 سطح غلظت از شیرین كننده ها 10 و 20% وزنی از ساكاروز، گلوكز و فروكتوز، 0.1 و 0.2% وزنی- حجمی از آسپارتام و آسه سولفام، و 0.001 و 0.002% وزنی- حجمی از نئوتام و صمغ لوکاست بین (0.5 و 1.5% وزنی- حجمی) انجام شد. جهت اندازه گیری خواص رئولوژیكی از دستگاه رئومتر Oscillatory مدل MCR-300 استفاده شد.نتایج نشان داد كه انواع شیرین كننده ها، اثرات متنوعی را بر روی خواص رئولوژیكی صمغ لوکاست بین بوجود می آورند. در ضمن شیرین کننده های سنتزی در غلظت های مورد استفاده در صنایع غذایی بر روی رفتار رئولوژیکی سیستم های هیدروکلوئیدی اثری ندارند.
كلید واژه: هیدروکلوئید، شیرین کننده، رئولوژی، صمغ لوکاست بین

لینک کمکی