فایل word مكانيزم آهاردهي کاغذ تست لاينر، با استفاده از پلي آلومينيم كلرايد و روزين پراكنده، در شرايط خنثي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مكانيزم آهاردهي کاغذ تست لاينر، با استفاده از پلي آلومينيم كلرايد و روزين پراكنده، در شرايط خنثي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :13

در این تحقیق اثر هر یك از پارامترهای موثر بر آهاردهی كاغذ تست لاینر در شرایط خنثی با استفاده از آهاردهی روزین- پلی آلومینیم کلراید در دو توالی آهاردهی معکوس و آهاردهی پیش مخلوط سازی در شرایط مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد كه آهاردهی به روش پیش مخلوط سازی در مقایسه با روش آهاردهی معکوس کارایی بیشتری دارد. به علاوه اثر مستقل مقدار پلی آلومینیم کلراید، روزین و مدت زمان واکنش پلی آلومینیم کلراید با روزین در توالی پیش مخلوط سازی و با خمیر در توالی آهاردهی معکوس و اثر متقابل مقادیر روزین- پلی آلومینیم کلراید بر کارایی آهاردهی موثر است. اثر مقدار پلی آلومینیم کلراید موثرترین پارامتر موثر بر آهاردهی تعیین شد. اثر مدت زمان مخلوط سازی یکی از پارامترهای موثر بر آهاردهی است و با افزایش آن می توان مقادیر مصرف پلی آلومینیم کلراید و روزین را برای رسیدن به یک آهار معین کاهش داد. از طرف دیگر، این موضوع نشان دهنده وجود دو مکانیزم متفاوت تثبیت آهار روزین بر روی الیاف در آهاردهی پیش مخلوط سازی و آهاردهی معکوس است.
كلید واژه: تست لاینر، روزین، پلی آلومینیم کلراید، کاغذسازی خنثی، آهاردهی معکوس، آهاردهی پیش مخلوط سازی

لینک کمکی