فایل word بررسي مقايسه اي ويژگيهاي مورفولوژي و شيميايي چوب تنه و جست اکاليپتوس كاملدولنسيس در منطقه جيرفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي ويژگيهاي مورفولوژي و شيميايي چوب تنه و جست اکاليپتوس كاملدولنسيس در منطقه جيرفت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :9

اکالیپتوس درختی نورپسند و سریع الرشد، تنه آن صاف و پوست آن خود به خود کنده می شود. در مدت کوتاهی قطر و ارتفاع آن افزایش می یابد. هم کشیدگی آن بسیار و وزن مخصوص آن 0.55-0.57 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد. نمونه های مورد نظر جست و تنه اکالیپتوس کاملدولنسیس با میانگین سنی 3 سال، از منطقه جیرفت واقع در استان کرمان تهیه گردیدند. از دو نمونه، دیسکهایی جهت تراشه برای اندازه گیری الیاف تهیه گردید. آماده سازی سوسپانسیون الیاف به روش فرانکلین انجام گرفت. اندازه گیری میزان لیگنین مطابق با استاندارد T222-om-88 آیین نامه TAPPI و اندازه گیری سلولز طبق روش اسید نیتریک و مطابق با استاندارد شماره T264-om-88 آیین نامه TAPPI انجام گرفت.بر اساس نتایج بدست آمده، اندازه طول الیاف تنه 811.36 و جست 845.68 میکرون و قطر کلی الیاف تنه 19.3 و جست 15.64 میکرون این مقادیر در سطح 1 و 5 درصد اختلاف معنی داری ندارند. قطر حفره الیاف تنه 10.71 و جست 8.75 و ضخامت دیواره الیاف تنه 4.3 و جست 3.44 میکرون در سطح 1 و 5 درصد دارای اختلاف معنی داری بوده است. مقدار مواد استخراجی تنه 5.4 و جست 2.3 درصد و مقدار لیگنین تنه 35.66 و جست 24.66 درصد و مقدار سلولز تنه 50.66 و جست 46.81 درصد بدست آمد که در سطح 1 و 5 درصد دارای اختلاف معنی داری است. مقدار خاکستر تنه 0.73 و جست 0.88 درصد اندازه گیری شد که در سطح 1 و 5 درصد اختلاف معنی داری نمی باشد.
كلید واژه: تركیبات شیمیایی، اكلیپتوس كاملدولنسیس، لیگنین، سلولوز، مواد استخراجی

لینک کمکی