فایل word بررسي تغييرات ساختاري بنتونيت قره ناز در اثر فعال سازي اسيدي در جهت توليد خاک رنگبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات ساختاري بنتونيت قره ناز در اثر فعال سازي اسيدي در جهت توليد خاک رنگبر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :10

بنتونیت قره ناز استان زنجان حاوی مونت موریلونیت به عنوان اصلی ترین کانی و کلسیم به عنوان اصلی ترین کاتیون تعویض پذیر است. در این کار پژوهشی تغییرات ساختاری این بنتونیت در اثر فعال سازی اسیدی با آنالیز شیمیایی ICP-AES و آنالیز فازی XRD مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز شیمیایی نشان داد که کاتیونهای تعویض پذیر مثل K+، Na+، و Ca2+ در غلظتهای پایین حل شده در حالیکه خروج کاتیونهای Al3+، Fe2+ و Mg+2 به غلظت اسید وابسته است. در غلظتهای 3 تا 5 نرمال، این تغییرات ثابت مانده و ورای غلظت 5 نرمال، روند افزایشی دوباره در خروج کاتیونهای هشت وجهی، مشاهده شد. الگوهای XRD نمونه های فعال شده نشان داد كه: 1) فاز كلسیت در بهنجاریهای پایین اسید حذف شده است 2) سولفات كلسیم (ژیپس) ایجاد شده است 3) کاهش نسبی نیز در شدت قله (001) مربوط به فاز مونت موریلونیت در اثر فعال سازی اسیدی که ناشی از انحلال تدریجی کاتیونهای لایه هشت وجهی و تخریب جزیی آن است مشاهده شد. به منظور به دست آوردن تغییرات ساختاری بهینه، نمونه های فعال شده در رنگبری روغن خوراكی استفاده شدند. نتایج نشان داد كه نمونه فعال شده در 3 نرمال برای فرایند رنگبری مناسبترین است.
كلید واژه: بنتونیت، مونتموریلونیت، فعال سازی اسیدی، تغییرات ساختاری

لینک کمکی