فایل word مطالعه ژئوشيمي مجموعه کانيايي گارنت – وزوويانيت – ولاستونيت - پيروکسن در اسکارن هاي حوش، غرب تفت (استان يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه ژئوشيمي مجموعه کانيايي گارنت – وزوويانيت – ولاستونيت - پيروکسن در اسکارن هاي حوش، غرب تفت (استان يزد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :24

تزریق توده های گرانیتوئیدی (توده نفوذی حوش) نوع I و با گرایش کالکوآلکالن به درون سنگ آهکهای کرتاسه زیرین (سازند تفت) منجر به تشکیل مرمرهای کالک سیلیکات دار، و انواع اسکارن شده است. اسکارنهای تشکیل شده را می توان به چهار دسته اسكارنهای کلینوپیروکسن- پلاژیوکلاز، اسكارنهای کلینوپیروکسن، اسكارنهای کلینوپیروکسن- وزوویانیت و اسكارنهای گارنت تقسیم بندی كرد. علاوه بر این مرمرها نیز دارای مجموعه کانیایی مشتمل برالیوین، کلینوپیروکسن، گارنت و وزوویانیت هستند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی دو نوع گارنت قابل تشخیص اند: نخست گارنت هایی با ترکیب گراسولر که همراه با مجموعه های کالک سیلیکاته موجود در اسکارنها دیده شده، و دوم گارنت هایی با ترکیب آندرادیت که در گارنت اسکارنها یافت می شوند. کلینوپیروکسن های موجود در این اسکارنها دارای ترکیب دیوپسیدهای غنی از کلسیم، سالیت، و فاسائیت هستند. ترکیب شیمیایی سنگ های نفوذی مورد مطالعه از یک طرف، و ترکیب کلینوپیروکسن ها و گارنت ها از طرف دیگر نشان دهنده این است که اسکارنهای همراه گرانیتوئیدهای حوش قرابت نزدیکی با اسکارنهای مس و تا حدودی اسکارنهای روی را نشان می دهند.
كلید واژه: اسکارن، مرمر، گرانیتوئید، ژئوشیمی کانی، گارنت، کلینوپیروکسن، الیوین، وزوویانیت

لینک کمکی