فایل word شيمي برخي از کاني ها و ارزيابي دما و فشار در توده گرانيتوئيدي کوه دم، شمال شرق اردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شيمي برخي از کاني ها و ارزيابي دما و فشار در توده گرانيتوئيدي کوه دم، شمال شرق اردستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :24

توده گرانیتوئیدی کوه دم، واقع در شمال شرق اردستان، بیشتر از گرانودیوریت و كمی دیوریت تشكیل شده است. بخش های گرانودیوریتی این مجموعه به وسیله دایك هایی بازی متعدد قطع شده اند. كانی های اصلی تشكیل دهنده سنگ های منطقه شامل پلاژیوكلاز، آلکالی فلدسپار، كوارتز، بیوتیت، آمفیبول، و پیروكسن اند. نتایج ریز پردازش آنها نشان می دهد كه بیوتیت های گرانودیوریت و دیوریت از نوع منیزیم دار و متعلق به سری کالک آلکالن کوهزایی هستند. آمفیبول های این مجموعه، كلسیك و تركیب آن ها از منیزیوهورنبلند تا اکتینولیت در گرانودیوریت ها و از اکتینولیت هورنبلند تا اکتینولیت در دیوریت ها و دایك های بازیك تغییر می كند. ترکیب پلاژیوکلازها در گرانودیوریت ها از الیگوکلاز تا آندزین و در دیوریت ها و دایك های بازیك از آندزین تا لابرادوریت متغیر است. مطالعات زمین دما- فشارسنجی گرانودیوریت ها حاکی از آن است که میانگین فشار و دمای حاکم بر توده هنگام جایگزینی به ترتیب در حدود 1.5 كیلوبار و 700 درجه سانتیگراد بوده است. این فشار با توجه به میانگین چگالی سنگهای پوسته، با عمق در حدود 5.5 كیلومتری همخوانی دارد.
كلید واژه: شیمی کانی، گرانودیوریت، زمین دماسنجی، زمین فشارسنجی، كوه دم

لینک کمکی