فایل word بررسي اثر N- استيل سيستئين در جلوگيري از نفروپاتي مواد حاجب در بيماران پرخطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر N- استيل سيستئين در جلوگيري از نفروپاتي مواد حاجب در بيماران پرخطر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :9

هدف: نفروپاتی ناشی از مواد حاجب مسبب 5 تا 30 درصد موارد نارسایی حاد کلیه ایجاد شده در بیماران بستری است. گرچه میزان بهبود عملکرد کلیه در مبتلایان به نفروپاتی ناشی از مواد حاجب بالاست ولیکن این بیماران در 10 تا 25 درصد موارد نیازمند دیالیز شده و مدت زمان بستری آنان طولانی تر و مرگ و میر آنها 5 برابر بیشتر می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ان - استیل سیستئین در جلوگیری از نفروپاتی ناشی از مواد حاجب در بیماران پرخطر می باشد.روش بررسی: یکصد بیمار که حداقل یک عامل خطرساز شامل: سن بیش از 60 سال، دیابت قندی، نارسایی قلبی (درصد (Ejection Fraction<35 یا نارسایی کلیه (Creatinine³1.5mg/dl) داشتند وارد مطالعه شدند. پنجاه بیمار که 600 میلی گرم ان - استیل سیستئین (NAC) خوراکی، دو بار در روز، روز قبل و بعد از آنژیوگرافی کرونر به همراه یک لیتر نرمال سالین دریافت کرده بودند با 50 بیمار که فقط نرمال سالین گرفته بودند، با هم مقایسه شدند. آنژیوگرافی با ماده کنتراست ultravist انجام شد. نفروپاتی ناشی از مواد حاجب به صورت افزایش کراتی نین بیش از 0.5 میلی گرم در دسی لیتر نسبت به مقادیر اولیه تعریف شد. کراتی نین سرم، قبل و 48 ساعت پس از آنژیوگرافی اندازه گیری شد.یافته ها: سن بیماران بین 40 تا 78 سال بود. از یکصد بیمار تحت مطالعه 58 نفر مرد و 42 نفر زن بودند. دیابت قندی در 36 درصد، نارسایی احتقانی قلب در 16 درصد، نارسایی کلیه در 25 درصد و سن بیش از 60 سال در 23 درصد بیماران وجود داشت. نفروپاتی ناشی از مواد حاجب در 5 بیمار گروه کنترل (2 بیمار مبتلا به دیابت، 2 بیمار مبتلا به نارسایی کلیه و یک بیمار سن بالا) ایجاد شد، اما هیچ مورد نفروپاتی در گروه NAC وجود نداشت. اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (p<0.05). در گروه NAC متوسط کراتی نین سرم، 0.08 میلی گرم / دسی لیتر کاهش و در گروه کنترل، 0.16 میلی گرم / دسی لیتر افزایش داشت (p<0.05). NAC فاقد عوارض جانبی بود.نتیجه گیری: رخداد نفروپاتی ناشی از مواد حاجب در گروه NAC بطور معنی دار کمتر از گروه کنترل بود. NAC داروی بی خطر و موثر در جلوگیری از نفروپاتی ناشی از مواد حاجب در بیماران پرخطر می باشد.
كلید واژه: N- استیل سیستئین، نفروپاتی مواد حاجب، بیماران پرخطر

لینک کمکی