فایل word بررسي اثر کاپتوپريل در بهبود عملکرد قلب چپ در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) زاهدان در سال 82-81

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر کاپتوپريل در بهبود عملکرد قلب چپ در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) زاهدان در سال 82-81 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :9

هدف: بتا تالاسمی ماژور یک کم خونی همولیتیک شدید و کشنده است که با اختلالات رشد، اختلال عملکرد ارگانهای مختلف بدن و افزایش بار آهن مشخص می شود. درگیری قلب یکی از عمده ترین علل معلولیت و مرگ و میر در این بیماران است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر درمانی کاپتوپریل بر عملکرد قلب در کودکان تالاسمیک با درگیری قلب چپ بوده است.روش بررسی: در این مطالعه بالینی که بر روی 60 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور که از میان 110 بیمار بالای 10 سال با محدوده سنی 21-10 سال که به روش pilot study نمونه گیری شدند انجام گرفت. بیماران به دو گروه مساوی تقسیم شدند و جهت هر گروه قبل و پس از دریافت کاپتوپریل یا دارونما اکوکاردیوگرافی 2D و داپلر انجام و سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با آزمونهای t-test و correlation coefficient مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: پس از مصرف کاپتوپریل در مقایسه با قبل از مصرف دارو افزایش میانگین کسر جهشی از 54.35±7.7 به (P<0.05) 58.74±8.7 و افزایش میانگین Fractional Shortening از 28.12±5 به 31.03±6 (p<0.05) و کاهش E/A دریچه میترال از 1.88±0.37 به 1.69±0.41 (p<0.05) و کاهش PEP/ET در آئورت از 0.38±0.05 به 0.32±0.08 (p<0.05) و افزایش Deceleration Time میترال از 142±23 به 142±32 (p<0.05) و کاهش LVESD از 3.4±0.5 به 3.1±0.4 (P<0.05) مشاهده شد. در گروه کنترل پس از مصرف دارونما در مقایسه با قبل از آن کاهش (EF) از 58.73±5.7 به 54.64±8 (p<0.05) و کاهش (FS) از 31.63±4 به 28.6±6 (p<0.05) و کاهش Deceleration Time دریچه میترال از 140±19 به 92±18 (p<0.05) مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مصرف کاپتوپریل در بهبود عملکرد قلب چپ در مبتلایان به تالاسمی ماژور با درگیری قلب موثر بوده و نیز در بیمارانی که دچار نارسایی قلب شده اند نیز باعث بهبود عملکرد سیستول و دیاستول می گردد. و به ویژه در بیماران با الگوی محدودیت پرشدگی دچار می باشند.
كلید واژه: بتاتالاسمی، عملکرد قلب چپ، کاپتوپریل

لینک کمکی