فایل word گزارش 11 مورد مبتلا به استزيونوروبلاستوما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش 11 مورد مبتلا به استزيونوروبلاستوما :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :6

هدف: هدف از این مطالعه آنالیز تاریخچه طبیعی بیماری، درمان و پروگنوز بیماران مبتلا به استزیونوروبلاستوما (بدخیمی نادر سر و گردن) بر اساس مرور مقالات می باشد.روش بررسی: یک مطالعه گذشته نگر بر روی بیماران استزیونوروبلاستوما (ENB) که در بیمارستان قائم و امید تحت درمان قرار گرفته بودند، بین سالهای 1383- 1373 انجام شد.یافته ها: یازده بیمار با ENB مشخص و آنالیز شدند. میانگین سنی بیماران 44 سال بود. بیماران اغلب با انسداد یکطرفه بینی (72.7 درصد) و اپیستاکسی (63.6 درصد) مراجعه نموده بودند. سمت راست بینی در 36.4 درصد بیماران و سمت چپ در 54.5 درصد و درگیری هر دو سمت در 9.1 درصد بیماران وجود داشت. 54.5 درصد بیماران بر اساس سیستم Kadish در stage C قرار داشتند. هیچ بیماری متاستاز دور دست نداشت و 2 بیمار لنفادنوپاتی گردنی در زمان بروز علایم داشتند. جراحی در 72.7 درصد بیماران انجام شد. رادیوتراپی در 11 بیمار و کموتراپی در 3 بیمار انجام شد که در یک مورد منجر به عود بیماری شد. سورویوال 5 ساله بیماری 80 درصد و 10 ساله، 48 درصد بود.نتیجه گیری: ENB تومور نادری است که بوسیله جراحی و رادیوتراپی قابل علاج می باشد.
كلید واژه: استزیونوروبلاستوما، درمان، پروگنوز

لینک کمکی