فایل word افسردگي در بارداري و عوامل مرتبط بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افسردگي در بارداري و عوامل مرتبط بر آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :9

مقدمه: افسردگی بزرگترین مساله ای است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند و شاید به جرات بتوان آن را شایعترین بیماری قرن حاضر دانست. از آنجایی که افسردگی حین بارداری می تواند سبب کاهش مراجعه خانم باردار جهت دریافت مراقبتهای بارداری و تولد نوزاد کم وزن و زایمان زودرس شود، لذا بر آن شدیم مطالعه ای در این زمینه به انجام برسانیم.روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که در آن 191 زن باردار که جهت دریافت مراقبتهای بارداری به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده بودند، با تکمیل پرسشنامه ای که دارای 2 بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد بک بود، در مطالعه شرکت نمودند و اطلاعات بدست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS 10 و با استفاده از آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در 28.8% از واحدهای پژوهش علایم افسردگی به درجات مختلف مشاهده شد که 17.3% از نوع خفیف و 9.4% متوسط و 2.1% از نوع شدید بود. بین تحصیلات فرد و اشتغال (P<0.001)، رضایت از همسر (P<0.0001)، کمک همسر در کارهای منزل (P<0.01)، نوع خانواده و حمایت از سوی خانواده و اقوام (P<0.01)، تحصیلات همسر (P<0.010)، نگرانی جهت هزینه زایمان (P<0.05)، وقوع حادثه یا عامل تنش زا در مدت کوتاهی از بارداری یا ضمن بارداری (P<0.0001)، اختلاف زناشویی (P<0.05) با افسردگی ارتباط معنی داری یافت شد. بین ناخواسته بودن بارداری، شغل همسر، سن بارداری، تعداد فرزند، فاصله سنی با همسر، ازدواج با رضایت فرد، سابقه حاملگی، انجام فعالیت ورزشی با افسردگی ارتباط معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که هنگام بارداری، زمان مناسب جهت غربالگری مادران در معرض خطر افسردگی می باشد. علاوه بر این وجود مشاور خانواده و همچنین برگزاری کلاسهای مشاوره برای زنان باردار و زوج های در حال بچه دار شدن ضروری می باشد.
كلید واژه: بارداری، افسردگی، پرسشنامه

لینک کمکی