فایل word بررسي پاپيلوما ويروس انساني در افراد مبتلا به سرطان مثانه و گروه شاهد با روش PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پاپيلوما ويروس انساني در افراد مبتلا به سرطان مثانه و گروه شاهد با روش PCR :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: سرطان مثانه دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی- ادراری در جهان است و شیوع آن در مردان حدود 3 برابر زنان است. عوامل کارسینوژنیک و ریسک فاکتورهای متعددی در ایجاد این سرطان دخیل می باشند که از میان آنها نقش عفونتهای ویروسی، به خصوص پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) در سالهای اخیر بسیار مورد بحث قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی نمونه بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان مثانه و گروه کنترل در جهت یافتن ژنوم HPV ژنیتال و شناسایی تیپهای شایع آن در ایران بوده است.روش بررسی: در این تحقیق با اخذ نمونه بیوپسی مثانه از 186 بیمار (147 بیمار مبتلا به سرطان مثانه و 39 نفر بعنوان گروه کنترل) و بررسی نمونه ها با روش PCR فراوانی HPV و نوع تیپ آن تعیین شد.یافته ها: 34.7% از افراد مبتلا به سرطان مثانه و 7.6% افراد گروه کنترل از نظر HPV مثبت بودند. تیپ HPV18 تیپ غالب یافت شده بود (47%). نسبت مردان مبتلا به سرطان مثانه تقریبا 6 برابر زنان بود و اکثر بیماران مرد در Grade و Stage بالای سرطان قرار داشتند. بررسی طبقه بندی سنی بیماران حاکی از آن است که گروه سنی 60-51 سال بیشترین موارد ابتلا به سرطان مثانه را به خود اختصاص داده است.نتیجه گیری: با توجه به درصد قابل توجه موارد HPV مثبت در میان افراد مبتلا به سرطان مثانه در مقایسه با گروه کنترل، به نظر می رسد که ارتباط معنی داری بین سرطان مثانه و عفونت HPV در ایران وجود دارد.
كلید واژه: پاپیلوما ویروس انسانی، سرطان مثانه، PCR

لینک کمکی