فایل word تعيين قدرت اندازه گيري غيرتهاجمي بيلي روبين (TCB) براي شناسايي نوزادان ايراني در معرض خطر زردي شديد قبل از ترخيص از بيمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين قدرت اندازه گيري غيرتهاجمي بيلي روبين (TCB) براي شناسايي نوزادان ايراني در معرض خطر زردي شديد قبل از ترخيص از بيمارستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :4

سابقه و هدف: بیلی روبین متری پوستی (TCB) در جمعیتها و نژادهای مختلف نتایج متفاوت داشته است. در این مطالعه قدرت این روش با استفاده از نور برگشتی از پوست ناشی از جذب شعاع نوری توسط بیلی روبین رسوب شده در بافت بینابینی الاستینی محاسبه شد.روش بررسی: 525 نمونه از 260 نوزاد بررسی شد. ابتدا نوزادان در 26±6 ساعت اول تولد معاینه شدند و در صورت داشتن شرایط ورود به مطالعه، ریسک فاکتورهای زردی تعیین می شد و سپس TCB با دستگاه (Billi Check) ارزیابی و نتیجه ثبت می شد. به فاصله نیم ساعت، 1 سی سی خون جهت اندازه گیری سطح بیلی روبین سرمی (TSB) با روش استاندارد به آزمایشگاه ارسال می شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه 63 نوزاد (24.2%) با زردی شدید (بالای صدک 95 ساعت/ سن) نیاز به فتوتراپی پیدا کردند. روش TCB از حساسیت 92.1%، اختصاصیت 92.4%، قدرت پیشگویی کنندگی مثبت 79.5%، قدرت پیشگویی کنندگی منفی 97.3% برخوردار بود.نتیجه گیری: در بررسی انجام شده، TCB برای شناسایی نوزادان در معرض خطر زردی شدید مناسب می باشد. این روش می تواند جایگزین مناسب برای TSB در بیلی روبین کمتر از 15 میلی گرم در دسی لیتر باشد.
كلید واژه: بیلی روبین، بیلی روبین متری پوستی، نوزادان

لینک کمکی