فایل word حل تعارضات اخلاقي بر پايه اخلاق فضيلت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حل تعارضات اخلاقي بر پايه اخلاق فضيلت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي فلسفي - كلامي

تعداد صفحات :20

حل تعارض اخلاقی، مستلزم تصمیم گیری است. از این رو، هرگونه شیوه پیشنهادی برای حل تعارض اخلاقی، در حیطه عقلانیت عملی می گنجد. عقلانیت عملی بر عقلانیت نظری مبتنی است. عقلانیت عملی و نظری، دو رویکرد واقع گروانه و ایده آل گروانه را دارد. رویکرد های ایده آل گروانه در عقلانیت نظری، در پی دستور عمل های معرفتی، یقین بمعنی الاخص را طلب می کنند و در عقلانیت عملی، بهترین انتخاب ممکن را خواهانند. با وجود این رویکردهای ایده آل گروانه به چندین گونه مشکل برمی خورند. با قدم نهادن به رویکردهای واقع گروانه به دو حقیقت ره می یابیم. نخست آن که هر وضعیت، یک امر منفرد و هر شخص دارای ویژگی های خاص معرفتی است و لذا امکان ارایه شیوه های حل تعارض کلی و تعمیم پذیر حتی در حیطه خاص وجود ندارد؛ دوم آن که پذیرش دسته ای از گزاره ها، امری ارادی است (اراده گروی غیر مستقیم) و لذا محیط ادراکی و باورهای قبلی فرد در پذیرش باور و تعمیم سازی های مبتنی بر آن نقش دارند. با توجه به تاکید فراوان دین بر آموزه های اخلاقی، آموزش های دینی از طریق الگو های عملی (اخلاق فضیلت محور) تاثیر بسیار مثبتی در حل تعارض های اخلاقی می تواند داشته باشد.
كلید واژه: تعارض اخلاقی، اراده گروی، فضیلت گروی، وظیفه گروی، غایت گروی، تصمیم گیری

لینک کمکی