فایل word ارايه الگوريتمي براي کاهش نوفه فاز تداخل سنجي راداري 170 مورد استفاده در تعيين جا به جاييهاي پوسته زمين، بر اساس تبديل موجک در حوزه مختلط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه الگوريتمي براي کاهش نوفه فاز تداخل سنجي راداري 170 مورد استفاده در تعيين جا به جاييهاي پوسته زمين، بر اساس تبديل موجک در حوزه مختلط :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :16

روش تداخل سنجی راداری با بهره گیری از اطلاعات فاز تصاویر مختلط SAR، توانایی بالایی در تهیه مدل ارتفاعی زمین با دقت متر و اندازه گیری جا به جاییها و تغییر شکلهای پوسته زمین با دقت زیر سانتی متر در پوششی پیوسته و وسیع دارد. عوامل محدود کننده مختلفی چون عدم همبستگی هندسی و زمانی، تغییرات جوی و نوفه گرمایی سنجنده راداری موجب ایجاد نوفه در اینترفروگرام و ایجاد مشکل در عملیات بازیابی فاز و کاهش دقت نتایج می شود. در این پژوهش، از تبدیل موجک در حوزه مختلط برای کاهش نوفه اینترفروگرام استفاده شده است. بر خلاف روشهای دیگر چون روش چندمنظره و تبدیل فوریه در پنجره های کوچک اینترفروگرام، روش پیشنهاد شده در این پژوهش، نوفه را با وجود حفظ قدرت تفکیک مکانی و بدون نیاز به پنجره ای کردن اینترفروگرام، کاهش می دهد. نتایج اعمال این فیلتر بر داده های شبیه سازی شده واقعی و مقایسه آن با فیلترهای موجود، نشان دهنده توانایی بالای تبدیل موجک در کاهش نوفه اینترفروگرام است.
كلید واژه: تداخل سنجی راداری، اینترفروگرام، حوزه مختلط، کاهش نوفه، تبدیل موجک

لینک کمکی